Shop

อุปกรณ์วัดความหนืดแบบถ้วย ZAHN CUP ยี่ห้อ SHEEN
22 สิงหาคม, 2016
เครื่องวัดค่า pH
22 สิงหาคม, 2016
Show all

อุปกรณ์วัดความหนืดแบบถ้วย FORD CUP ยี่ห้อ SHEEN

ใช้วัดความหนืดของของเหลวต่างๆ เช่น สารเคมี,  สี,  กาว,  น้ำมัน,  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ
เหมาะสำหรับ  โรงพิมพ์,  ร้านหมึก, บริษัทผสมสี,  โรงกลั่นน้ำมัน,  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะรุ่น   จำนวน  5  รุ่น ดังนี้

FORD CUP  1   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก   1  mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 10 – 35 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 55 – 100 sec.

FORD CUP  2   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 2.8 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 25 – 120 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 40 – 100 sec.

FORD CUP  3   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 3.4 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 49 – 220 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 30 – 100 sec.

FORD CUP  4   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 4.1 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 70 – 370 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 30 – 100 sec.

FORD CUP  5   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 5.8 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 200 – 1,200 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 30 – 100 sec.

รายละเอียดสินค้าโดยทั่วไปของทุกรุ่น

 1. เป็นสินค้าตามมาตรฐาน ASTM D1200
 2. พร้อมใบรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งรับรองโดยบริษัท
 3. ตารางเทียบเวลาในการไหลกับช่วงความหนืด
 4. คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

 ใช้สำหรับ   วัดความหนืดของของเหลวต่างๆ เช่น สารเคมี,  สี,  กาว,  น้ำมัน,  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

เหมาะสำหรับ  โรงพิมพ์,  ร้านหมึก, บริษัทผสมสี,  โรงกลั่นน้ำมัน,  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

*มีบริการหลังการขายและรับประกันสินค้า  1  ปี*

error: Tel. 086-307-6533