Shop

PANTONE-Color-Bridge-Coated-&-Uncoated-Set GP6102N
PANTONE Color Bridge Coated & Uncoated Set
13 สิงหาคม, 2016
Pantone graphics pms srgb cmyk hex Color Bridge Uncoated GG6104N
PANTONE Color Bridge Uncoated
13 สิงหาคม, 2016
Show all

PANTONE Color Bridge Coated

เป็นไกด์สี   ประกอบด้วยสี Solid, สี RGB, สี CMYK (SWOP)  พิมพ์บนกระดาษอาร์ตมัน (Coated) รวมมีสีทั้งหมดจำนวน 1,733 สี [มีสีใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 560 สี นับจากปี 2010] ในหนึ่งหน้ามี 14 สี  ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างสี Solid, RGB

รายละเอียด

ไกด์สีอเนกประสงค์ สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

รายละเอียดและการใช้งาน

  • มีสีทั้งหมด 1,845 สี, รวมสีใหม่ 112 สี
  • เนื้อกระดาษอาร์ตมัน (Coated)
  • มีหน้าที่ใช้ในการวัดแสงเพื่อให้ได้สภาพแสงที่เหมาะสม ก่อนจะทำการเทียบสี
  • เป็นตัวอย่างสีให้เลือกใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE
  • จะเห็นตัวอย่างงานพิมพ์ก่อนพิมพ์จริง สี PANTONE Solid ที่ออกแบบในคอมพิวเตอร์ (ฝั่งซ้าย) กับงานพิมพ์จริงด้วยระบบสี CMYK  (ฝั่งขวา) ซึ่งสีจะอ่อนกว่า
  • ใช้ดูเปรียบเทียบสีของระบบสี PANTONE Solid, ค่าสี HTML, ค่าสี RGB กับค่าสี CMYK  เพื่อเลือกระบบที่จะใช้พิมพ์
  • ใช้ดูความแตกต่างของสีที่พิมพ์ด้วยระบบสี PANTONE Solid, ค่าสี RGB กับค่าสี CMYK

ใช้สำหรับ   เป็นตัวอย่างสีให้เลือกใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE, ใช้ดูเป็นตัวอย่างงานพิมพ์จริงเพื่อช่วยในการออกแบบ, ใช้ดูเปรียบเทียบสีของระบบสีSolid, RGB กับสี CMYK เพื่อเลือกระบบที่จะใช้พิมพ์, ใช้ดูความแตกต่างของสีที่พิมพ์ด้วยระบบสี Solid , RGB กับสี CMYK

เหมาะสำหรับ

การนำเสนองาน, การตรวจสอบงาน, ออกแบบงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์, งานออกแบบทุกประเภทที่มีการใช้สีพิเศษหรือการผสมสี  รวมถึงงานที่ต้องการเลือกเฉดสีใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น  เช่น  บริษัทกราฟฟิค, โรงพิมพ์,  ร้านอิงค์เจ็ท,  ร้านสกรีน, บริษัทผลิตเครื่องสำอางหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

** เมื่อเปรียบเทียบกับ สินค้ารุ่น PANTONE Formula Guide C/U  สินค้า PANTONE Color Bridge จะไม่มีอัตราส่วนผสมสีของ PANTONE Solid **

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย