Shop

Pantone graphics plus series pms spot colors solid chips pastels and neons coated and uncoated chips GB1504
PANTONE Pastels & Neons Chips Coated & Uncoated
26 สิงหาคม, 2016
PANTONE PORTABLE GUIDE STUDIO (มี 8 เล่ม)
26 สิงหาคม, 2016
Show all

PANTONE ESSENTIALS (มี 6 เล่ม)

เป็นชุดไกด์สีพิเศษ รวมมีสี 4,735 สี มีจำนวน 6 เล่ม สำหรับงานพิมพ์, งานสกรีน, งานอิงค์เจ็ท, การนำเสนองาน, การตรวจสอบงาน, งานที่ต้องการเปรียบเทียบสีของระบบสี Solid , สี RGB กับสี CMYK, งานที่ต้องการใช้เฉดสีมากๆ, งานออกแบบทุกประเภทที่มีการใช้สีพิเศษหรือการผสมสี  เช่นบริษัทกราฟฟิค, บริษัทขายหมึก, โรงพิมพ์, ร้านอิงค์เจ็ท และร้านสกรีน

รายละเอียด

เป็นชุดไกด์สีพิเศษ รวมมีสี 4,735 สี ทั้งสีสปอตและสีโพรเซส มีทั้งหมดจำนวน 6 เล่ม ประกอบด้วย

1)  Formula Guide Solid Coated
2)  Formula Guide Solid Uncoated
3)  Color Bridge Coated
4)  Color Bridge Uncoated
5)  CMYK Coated
6)  CMYK Uncoated

จำหน่ายพร้อม  Ballistic  Nylon  Carrying  Case

ใช้สำหรับ

  • ใช้เป็นตัวอย่างสีให้เลือก ( เพื่อนำไปใช้พิมพ์ )
  • ใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE ( เพื่อให้ได้มาตรฐาน )
  • ใช้ดูอัตราส่วนผสมสี ( เพื่อใช้ผสมหมึก )
  • ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมสี ( เพื่อเลือกเนื้อกระดาษ )
  • ใช้ในการดูและเทียบสี CMYK
  • ใช้ดูเป็นตัวอย่างงานพิมพ์จริง ( เพื่อช่วยในการออกแบบกับคอมพิวเตอร์ )
  • ใช้ดูเปรียบเทียบสีของระบบสี Solid , สี RGB กับสี CMYK ( เพื่อเลือกระบบที่จะใช้พิมพ์ )
  • ใช้ดูความแตกต่างของสีที่พิมพ์ด้วยระบบสี Solid , สี RGB กับสี CMYK

เหมาะสำหรับ   งานพิมพ์, งานสกรีน, งานอิงค์เจ็ท, การนำเสนองาน, การตรวจสอบงาน, งานที่ต้องการเปรียบเทียบสีของระบบสี Solid , สี RGB กับสี CMYK, งานที่ต้องการใช้เฉดสีมากๆ, งานออกแบบทุกประเภทที่มีการใช้สีพิเศษหรือการผสมสี  เช่นบริษัทกราฟฟิค, บริษัทขายหมึก, โรงพิมพ์, ร้านอิงค์เจ็ท และร้านสกรีน ฯลฯ

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย