Shop

FHIP110A pantone fashion home and interiors TPG
PANTONE FHI Color Guide – อัพเดทใหม่ปี 2020 เพิ่มสี 315 สี
26 สิงหาคม, 2016
NBS pantone fashion home and interiors nylon textile removable swatches nylon brights FFN100
PANTONE FHI Nylon Brights Set
26 สิงหาคม, 2016
Show all

PANTONE Fashion, Home + Interiors Color Specifier And Guide Set อัพเดทใหม่ปี 2020 เพิ่มสีใหม่ 315 สี

PANTONE FHI Color Specifier And Guide Set เป็นชุดไกด์สีแบบพัดและบุ๊คสีแบบฉีก สำหรับงานเท็กซ์ไทล์ มาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี, เทียบสี, ใช้ในการติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

รายละเอียด

PANTONE Fashion Home + Interior Color Specifier And Guide Set เป็นชุดไกด์สีแบบพัดและบุ๊คสีแบบฉีก สำหรับงานเท็กซ์ไทล์ ซึ่งเป็นสีที่เคลือบบนกระดาษ ด้วยสูตรผสมสีแบบใหม่ ไร้สารตะกั่วและโครเมียม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้า 1 ชุด มี 4  เล่ม  ประกอบด้วย

1)   Pantone FHI Color Guide  2  เล่ม

  • เป็นไกด์สีแบบพัด
  • มี 2,625 สี (มีสีใหม่เพิ่มอีก จำนวน 315 สี)
  • 1 หน้ามี 7 สี แต่ละแถบสีมีขนาด 1 5/8” x 13/16”

2)  Pantone FHI Color Specifier  2  เล่ม

  • เล่มบุ๊คสีแบบฉีก  Pantone Color Specifier
  • มี 2,625 สี (มีสีใหม่เพิ่มอีก จำนวน 315 สี)
  • 1 หน้ามี 7 สี แต่ละสีมีรอยปรุ สามารถฉีกได้ 6 แผ่น ขนาดแถบสี 5/8” x 5/8”

โดยแต่ละสีจะมีการกำหนดชื่อสี และรหัสสีด้วยตัวเลข 6 หลัก ตามด้วยตัวอักษร TPG (รหัสสีในเล่มใหม่ สามารถเทียบสีกับรหัสสีในเล่มเก่า ที่ลงท้าย TPX ได้)

เหมาะสำหรับ งานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, งานสกรีน, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม เช่น บริษัทออกแบบดีไซน์เนอร์, บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก, ร้านขายส่งเสื้อผ้า, โรงย้อม, โรงทอหรือโรงพิมพ์ ฯลฯ

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

 

error: Tel. 086-307-6533