Shop

PANTONE Fashion, Home + Interiors Cotton Chip Set อัพเดทใหม่ปี 2020 เพิ่มสีใหม่ 315 สี
6 กันยายน, 2016
อุปกรณ์วัดค่าแอลกอฮอล์แบบไฮโดรมิเตอร์ 0 - 100
อุปกรณ์วัดค่าแอลกอฮอล์แบบไฮโดรมิเตอร์ 0 – 100
7 กันยายน, 2016
Show all

PANTONE FHI Color Specifier Replacement Pages

ไกด์สีมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี, เทียบสี, ใช้ในการติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน (สินค้านี้ มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษ ที่นำไปใส่ในแฟ้ม PANTONE FHI Color Specifier เท่านั้น)

รายละเอียด

FHI Color Specifier ไกด์สีมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี, เทียบสี, ใช้ในการติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

เป็นตัวอย่างสีแบบฉีก พิมพ์บนกระดาษอาร์ตด้าน ในหนึ่งหน้ามี  7  สี มีรอยปรุ สามารถฉีกได้สีละ 6  แผ่น โดยแต่ละสีมีการกำหนดชื่อของสี  และรหัสสีด้วยตัวเลข  6  หลัก  ตามด้วยตัวอักษร  TPX

ใช้สำหรับ ฉีกเพื่อเป็นตัวอย่างสีใช้แนบไฟล์งานหรือเอกสารสำคัญ, ใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE, ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมของสีเพื่อเลือกเนื้อกระดาษ

เหมาะสำหรับ  งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับสี  เช่น ระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายกราฟฟิคดีไซน์ ,  ฝ่ายกราฟฟิคดีไซน์กับฝ่ายผลิต, เจ้าของงานกับบริษัทกราฟฟิคดีไซน์  และงานอื่น ๆ

หมายเหตุ

  1. ลูกค้าต้องสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ จำนวน 10 หน้าขึ้นไป
  2. ลูกค้าที่ใช้ FHI Color Specifier รุ่นเก่ากว่ารุ่นปี 2015 สินค้า Replacement Pages จะไม่สามารถใช้ได้
error: Tel. 086-307-6533