Shop

PANTONE FHI Cotton Passport
6 กันยายน, 2016
PANTONE FHI Cotton Chip Set
6 กันยายน, 2016
Show all

PANTONE FHI Cotton Planner

เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี และใช้ในการติดต่อสื่อสาร สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

รายละเอียด

PANTONE FHI Cotton Planner เป็นไกด์สี สำหรับงานผ้า สิ่งทอ แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายใน แบ่งเป็น 2 เล่ม มีสีทั้งหมด 2,310 สี

รายละเอียด

  • เป็นตัวอย่างสีแบบผ้าคอตตอน (ไม่สามารถฉีกหรือดึงออกเป็นแผ่นๆได้)
  • แต่ละสีมีการกำหนดชื่อสีและรหัสสีด้วยตัวเลข 6 หลักตามด้วยตัวอักษร TCX เช่น 18-1438 TCX
  • มีสีทั้งหมดจำนวน 2,310 สี  (มีสีใหม่เพิ่มขึ้น 210  สี)
  • สินค้ามี 1 เล่ม จำนวนทั้งหมด 55 หน้า ในแต่ละหน้ามี 35 สี
  • แต่ละแถบสี มีขนาด 1.52 cm. x 1.52 cm.
  • ขนาดเล่ม 22 cm. x 26 cm.

ใช้สำหรับ

  • ออกแบบ พัฒนา สื่อสารและเทียบสี งานผ้า สิ่งทอ แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายใน
  • งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับสี
  • เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี และใช้ในการติดต่อสื่อสาร สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

พร้อมติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533