Shop

PANTONE PORTABLE GUIDE STUDIO (มี 9 เล่ม)
26 สิงหาคม, 2016
PANTONE SOLID GUIDE SET (มี 5 เล่ม)
26 สิงหาคม, 2016
Show all

PANTONE REFERENCE LIBRARY (มี 14 เล่ม)

รวมชุดไกด์สีตามมาตรฐาน PANTONE จำนวน 14 เล่ม แบ่งเป็นแบบพัด จำนวน 9 เล่ม และแบบฉีก จำนวน 5 เล่ม รวมมีเฉดสีกว่า 5,546 สี

รหัสสินค้า: GPC305N หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , ,
รายละเอียด

ประกอบด้วย ไกด์สี 14 เล่ม ดังนี้

1) FORMULAR GUIDE Solid Coated
2) FORMULAR GUIDE Solid Uncoated
3) COLOR BRIDGE Coated
4) COLOR BRIDGE Uncoated
5) CMYK Coated
6) CMYK Coated
7) METALLICS Coated
8) PREMIUM METALLICS Coated
9) PASTELS & NEONS Coated & Uncoated
10) SOLID CHIPS Coated
11) SOLID CHIPS Uncoated
12) PASTELS & NEONS CHIPS Coated & Uncoated
13) METALLIC CHIPS Coated
14) PREMIUM METALLICS CHIPS Coated

ใช้สำหรับ

  • ใช้เป็นตัวอย่างสีให้เลือก ( เพื่อนำไปใช้พิมพ์ )
  • ใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE ( เพื่อให้ได้มาตรฐาน )
  • ใช้ดูอัตราส่วนผสมสี ( เพื่อใช้ผสมหมึก )
  • ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมสี ( เพื่อเลือกเนื้อกระดาษ )
  • ใช้ในการดูและเทียบสี CMYK
  • ใช้ดูเป็นตัวอย่างงานพิมพ์จริง ( เพื่อช่วยในการออกแบบกับคอมพิวเตอร์ )
  • ใช้ดูเปรียบเทียบสี ของระบบสี Solid , สี RGB กับสี CMYK ( เพื่อเลือกระบบที่จะใช้พิมพ์ )
  • ใช้ดูความแตกต่างของสี ที่พิมพ์ด้วยระบบสี Solid , สี RGB กับสี CMYK

เหมาะสำหรับ

งานพิมพ์, งานสกรีน, งานอิงค์เจ็ท, การนาเสนองาน, การตรวจสอบงาน, งานที่ต้องการเปรียบเทียบสีของระบบสี Solid, RGB กับ CMYK, งานที่ต้องการใช้เฉดสีมากๆ, งานออกแบบทุกประเภทที่มีการใช้สีพิเศษหรือการผสมสี เช่น บริษัทกราฟฟิค, บริษัทขายหมึก, โรงพิมพ์, ร้านอิงค์เจ็ท และร้านสกรีน ฯลฯ

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย