Shop

PANTONE 2019 Formula Guide Solid Coated & Solid Uncoated – GP1601N
10 สิงหาคม, 2016
PANTONE Solid Chips (Refill)
13 สิงหาคม, 2016
Show all

PANTONE Solid Chips Coated & Uncoated

PANTONE Solid Chips Coated & Uncoated ไกด์สีมาพร้อมปกใหม่ ลายกราฟฟิคสุดเก๋ เป็นไกด์สีแบบฉีก มีสีทั้งหมด 1,867 สี สำหรับงานกราฟฟิค โรงพิมพ์ ออกแบบ

รายละเอียด

รายละเอียดและการใช้งาน

  • มี 2 เล่ม รวมสีทั้งหมด 1,867 สี รวมสีใหม่เพิ่มขึ้น 112 สี จากปี 2016
  • แต่ละหน้ามี 7 สี แต่ละสีฉีกได้ 6 ครั้ง ขนาด 1.2 x 0.8 นิ้ว
  • ฉีกเพื่อเป็นตัวอย่างสีใช้แนบไฟล์งาน หรือเอกสารสำคัญ
  • ใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE
  • ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมของสีเพื่อเลือกเนื้อกระดาษ
  • เมื่อหน้าไหนฉีกไปจนหมดแล้ว สามารถซื้อเพิ่มได้

เหมาะสำหรับ

งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือบริษัทอื่นๆเกี่ยวกับสี เช่น ระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายกราฟฟิค, ฝ่ายกราฟฟิคกับฝ่ายผลิต, เจ้าของงานกับบริษัทกราฟฟิค, บริษัทกราฟฟิคกับโรงพิมพ์, โรงพิมพ์กับร้านขายหมึก และงานอื่น ๆ

สินค้า 1 ชุดประกอบด้วย

  1. PANTONE Solid Chips Coated 1 เล่ม
  2. PANTONE Solid Chips Uncoated 1 เล่ม

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย