Shop

Pantone reference library plus series pms cmyk spot color metallics pastels neons guides chip books GPC305N
PANTONE REFERENCE LIBRARY (มี 14 เล่ม)
26 สิงหาคม, 2016
pantone graphics pms spot color solid color set GP1608N
PANTONE SOLID COLOR SET (มี 4 เล่ม)
26 สิงหาคม, 2016
Show all

PANTONE SOLID GUIDE SET (มี 5 เล่ม)

เป็นไกด์สี ประกอบด้วยไกด์สีจำนวน 5 เล่ม ใช้ดูเป็นตัวอย่างงานพิมพ์จริงเพื่อช่วยในการออกแบบ เทียบสี ผสมสี งานพิมพ์ กราฟฟิค ขายหมึก ร้านอิงค์เจ็ท ร้านสกรีน บริษัทผลิตเครื่องสำอางหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

รายละเอียด

ประกอบด้วยไกด์สี  5  เล่ม ดังนี้

1.  Pastels & Neons Coated/Uncoated
ประกอบด้วย สี Pastels จำนวน 154 สี และ สี Neons จำนวน 56 สี  รวมทั้งหมดมีสี 210 สี แยกพิมพ์บนกระดาษอาร์ตมัน (Coated) และกระดาษปอนด์ (Uncoated) ในหนึ่งหน้ามี  7 สี

2.  Premium Metallics Coated
ประกอบด้วยแม่สี Premium Metallics และสี Premium Metallics สินค้ารุ่นใหม่ที่ออกในปี 2010 รวมมีสีทั้งหมด 300 สี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตมัน (Coated) ในหนึ่งหน้ามี  6 สี

3.  Metallics Coated
ประกอบด้วยแม่สี  Metallics และ สี Metallics รวมมีสีทั้งหมด 301 สี (มีสีใหม่เพิ่มขึ้นจากรุ่นเก่าเกือบ 100 สี) พิมพ์บนกระดาษอาร์ตมัน (Coated) ในหนึ่งหน้ามี 6 สี

4.  Formula Guide Solid Coated
รวมมีสีทั้งหมด จำนวน 1,867 สี [ซึ่งมีสีใหม่เพิ่มขึ้น อีกจำนวน 112 สี] ประกอบด้วย แม่สี Basic 18 สี, แม่สี Pastel 7 สี, แม่สี Neon (สีสะท้อนแสง) 7 สี, แม่สี Metallic 7  สี, สี Solid ทั้งหมด 1,716  สี ในหนึ่งหน้ามี 7 สี บอกรหัสสี PANTONE และอัตราส่วนผสมสีเป็นเปอร์เซ็นต์สี เนื้อกระดาษอาร์ตมัน (Coated)

5.  Formula Guide Solid Uncoated
รวมมีสีทั้งหมด จำนวน 1,867 สี [ซึ่งมีสีใหม่เพิ่มขึ้น อีกจำนวน 112 สี] ประกอบด้วย แม่สี Basic 18 สี, แม่สี Pastel 7 สี, แม่สี Neon (สีสะท้อนแสง) 7 สี, แม่สี Metallic 7 สี, สี Solid ทั้งหมด 1,716  สี ในหนึ่งหน้ามี 7 สี บอกรหัสสี PANTONE และอัตราส่วนผสมสีเป็นเปอร์เซ็นต์สี เนื้อกระดาษปอนด์ (Uncoated)

ใช้สำหรับ

  • เป็นตัวอย่างสีให้เลือก เพื่อกำหนดสี,
  • ใช้ดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE Pastels& Neons Coated/Uncoated , Premium Metallics Coated ,Metallics Coated , Formula Guide Solid Coated , Formula Guide Solid Uncoated
  • ใช้ดูอัตราส่วนผสมสี บอกค่าเป็นเปอร์เซ็นต์สี,
  • ใช้ดูเพื่อเปรียบเทียบการดูดซึมสี ระหว่าง 2 เนื้อกระดาษ Coated และ Uncoated,
  • ใช้ดูเป็นตัวอย่างงานพิมพ์จริงเพื่อช่วยในการออกแบบ

 เหมาะสำหรับ  งานพิมพ์, งานสกรีน, งานอิงค์เจ็ทและงานออกแบบทุกประเภทที่มีการใช้สีพิเศษ  หรือการผสมสี รวมถึงงานที่ต้องการเลือกเฉดสีใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น  เช่น  บริษัทกราฟฟิค, บริษัทขายหมึก, โรงพิมพ์, ร้านอิงค์เจ็ท, ร้านสกรีน, บริษัทผลิตเครื่องสำอางหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย