Shop

อุปกรณ์วัดความหนืดแบบถ้วย ZAHN CUP ยี่ห้อ SHEEN
22 สิงหาคม, 2016
FORD CUP ยี่ห้อ SHEEN
อุปกรณ์วัดความหนืดแบบถ้วย FORD CUP ยี่ห้อ SHEEN
22 สิงหาคม, 2016
Show all

อุปกรณ์วัดความหนืดแบบถ้วย ZAHN CUP ยี่ห้อ Ra

ใช้วัดความหนืดของของเหลวต่างๆ เช่น สารเคมี,  สี,  กาว,  น้ำมัน,  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะรุ่น   จำนวน  2 รุ่น ดังนี้

ZAHN CUP 2   [Ra]

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก   2
  • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่  20 – 250
  • เวลาในการไหล (Flow Time)  20 – 80

ZAHN CUP 4   [Ra]

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก  4
  • ชวงการวัดความหนืดตั้งแต่ 200 – 1,200
  • เวลาในการไหล (Flow Time) 20 – 80

รายละเอียดสินค้าโดยทั่วไปของทุกรุ่น

  1. เป็นสินค้าตามมาตรฐาน ASTM D 1084 , D 4212
  2. พร้อมใบรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งรับรองโดยบริษัท
  3. ตารางเทียบเวลาในการไหลกับช่วงความหนืด
  4. คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

ใช้สำหรับ   วัดความหนืดของของเหลวต่างๆ เช่น สารเคมี,  สี,  กาว,  น้ำมัน,  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

เหมาะสำหรับ  โรงพิมพ์,  ร้านหมึก, บริษัทผสมสี,  โรงกลั่นน้ำมัน,  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

*มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1 ปี*

error: Tel. 086-307-6533