เครื่องวัดค่า pH

ใช้วัดค่าความเป็นกรดหรือด่างของของเหลว, สารเคมีต่างๆ (*ที่สามารถล้างทำความสะอาดออกได้ด้วยน้ำเปล่า)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงค่าความเป็นกรด เป็นด่าง 0.0 – 6.9  เป็นกรด , 7.0  เป็นกลาง , 7.1 – 14  เป็นด่าง

  • สามารถวัดค่าความเป็นกรดหรือด่างและ
  • สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้ง ºC / ºF
  • แสดงค่าความเป็นกรดหรือด่างและอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลเลขทศนิยม 2  ตำแหน่ง
  • สามารถคาร์ลิเบรตเครื่องได้โดยอัติโนมัติ
  • อ่านค่าได้ชัดเจนฉับไว, น้ำหนักเบา,  สะดวกในการใช้งาน

เหมาะสำหรับ 

วัดค่าความเป็นกรดหรือด่างของของเหลว, สารเคมีต่างๆ (*ที่สามารถล้างทำความสะอาดออกได้ด้วยน้ำเปล่า)

*มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า  1  ปี*

error: Tel. 086-307-6533