Shop

PANTONE Extended Gamut Coated Guide – GG7000

เป็นไกด์สีสำหรับงานพิมพ์โพรเซส ที่ให้สีใกล้เคียงกับสี สปอต หรือสีแพนโทนมากกว่า 90% มากกว่าไกด์สี CMYK โดยการเพิ่มสี ส้ม (Orange), เขียว (Green) และม่วง (Violet)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไกด์สี  Extended Gamut เป็นไกด์สีสำหรับงานพิมพ์โพรเซส ที่ให้สีใกล้เคียงกับสี สปอต หรือสีแพนโทนมากกว่า 90% มากกว่าไกด์สี CMYK โดยการเพิ่มสี ส้ม (Orange), เขียว (Green) และม่วง (Violet)

เป็นไกด์สี CMYK+OGV ตามมาตรฐาน ของทาง PANTONE ประกอบด้วย แม่สี CMYK+OGV

รายละเอียด

  • มีสีทั้งหมด 1,729 สีสปอต ซึ่งเกิดจากการจำลองด้วยสี CMYK+OGV
  • บอกอัตราส่วนผสมสีของ CMYK+OGV, ความละเอียดในการพิมพ์ 100 lpi
  • บอกค่า RGB ของแต่ละสี
  • ตัวอย่างรหัสสี เช่น PANTONE 2334 XGC

ใช้สำหรับ   เป็นตัวอย่างสีให้เลือกใช้ในการดูและเทียบสี CMYK+OGV , ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมของสีเพื่อเลือกเนื้อกระดาษ, ใช้สำหรับดูอัตราส่วนของสี CMYK+OGV

เหมาะสำหรับ    งานออกแบบ หาไอเดียสี , งานสกรีน และงานพิมพ์ที่ต้องการใช้เฉดสีมากๆ เช่น บริษัทกราฟฟิค, โรงพิมพ์ และร้านสกรีน ฯลฯ

 

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533