Shop

PANTONE SOLID COLOR SET (มี 4 เล่ม) สินค้าใหม่ปี 2022 มีสีเพิ่มขึ้น 229 สี – GP1608B

Pantone Solid Color Set 4 เล่ม แต่ละเล่มประกอบด้วยแม่สี Basic, Pastel, Neon (สีสะท้อนแสง), Metallic, สี Solid ในหนึ่งหน้ามี 7 สี  มีสีทั้งหมด 2,161 สี ทั้งในเล่มกระดาษอาร์ตมัน (Coated), กระดาษปอนด์ (Uncoated)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าแต่ละเล่มประกอบด้วยแม่สี Basic, แม่สี Pastel, แม่สี Neon (สีสะท้อนแสง), แม่สี Metallic, สี Solid ในหนึ่งหน้ามี 7 สี รวมเป็น 2,390 สี ทั้งในเล่มกระดาษอาร์ตมัน (Coated), กระดาษปอนด์ (Uncoated)

PANTONE SOLID COLOR SET ประกอบด้วย

1. Pantone Formula Guide Solid Coated & Uncoated จำนวน  2  เล่ม

  • เล่ม 1 พิมพ์บนกระดาษอาร์ตมัน (Coated)
  • เล่ม 2 พิมพ์บนกระดาษปอนด์ (Uncoated)
  • ในหนึ่งหน้ามี  7  สี บอกอัตราส่วนผสมสีเป็นเปอร์เซ็นต์
  • สำหรับ เป็นตัวอย่างสีให้เลือกใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE , ใช้ดูอัตราส่วนผสมสี

2 Pantone Solid Chips Coated & Solid Uncoated จำนวน  2  เล่ม

  • เล่ม 1 พิมพ์บนกระดาษอาร์ตมัน (Coated)
  • เล่ม 2 พิมพ์บนกระดาษปอนด์ (Uncoated)
  • มีรอยปรุ สามารถฉีกได้สีละ 6 ครั้ง
  • สำหรับ ฉีกเพื่อเป็นตัวอย่างสีใช้แนบไฟล์งานหรือเอกสารสำคัญ, ใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE, ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมของสีเพื่อเลือกเนื้อกระดาษ

สินค้าชุดนี้เหมาะสำหรับ  งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับสี เช่น ระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายกราฟฟิค, ฝ่ายกราฟฟิคกับฝ่ายผลิต, เจ้าของงานกับบริษัทกราฟฟิค, บริษัทกราฟฟิคกับโรงพิมพ์, โรงพิมพ์กับร้านขายหมึก และงานอื่น ๆ

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533