Shop

อุปกรณ์วัดความหนืดแบบถ้วย ZAHN CUP ยี่ห้อ SHEEN เบอร์ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้าโดยทั่วไป

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 3.86 mm.
  • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 100 – 800 cSt.
  • เวลาในการไหล (Flow Time) 20 – 80 sec.       
  • เป็นสินค้าตามมาตรฐาน ASTM D 1084 , D 4212
  • พร้อมใบรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งรับรองโดยบริษัท
  • ตารางเทียบเวลาในการไหลกับช่วงความหนืด
  • คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

ใช้สำหรับ   วัดความหนืดของของเหลวต่างๆ เช่น สารเคมี,  สี,  กาว,  น้ำมัน,  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

เหมาะสำหรับ  โรงพิมพ์,  ร้านหมึก, บริษัทผสมสี,  โรงกลั่นน้ำมัน,  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

*มีบริการหลังการขายและรับประกันสินค้า  1  ปี*

error: Tel. 086-307-6533