โทนสี Tea Garden


เรื่องราวที่เงียบสงบอย่างมีศิลปะของโทนสีธรรมชาติธรรมชาติ สีที่ให้สุขภาพและความพึงพอใจ เป็นจานสีที่น่าจดจำและจริงใจ

ชวนให้รำลึกถึงพิธีกรรมของชาวญี่ปุ่นที่เรียกว่า วิถีแห่งชา สีสันและอารมณ์ของสวนชา ชวนให้นึกถึงสุนทรียะที่แฝงไว้ด้วยความนอบน้อมความเรียบง่าย ความสามัคคีและความเงียบสงบ

จานสี

PANTONE-17-5722
PANTONE 17-5722
Bottle Green

PANTONE-14-4318-TCX
PANTONE 14-4318
Sky Blue

PANTONE-14-0627-TCX
PANTONE 14-0627
Shadow Green
PANTONE-20-0161-TPM
PANTONE 20-0161
Beetle Wing
PANTONE-17-2411-TCX
PANTONE 17-2411
Toadstool
PANTONE-17-1446-TCX
PANTONE 17-1446
Mango

PANTONE-17-0949-TCX
PANTONE 17-0949
Chai Tea

PANTONE-18-4728-TCX
PANTONE 18-4728
Harbor Blue

PANTONE-17-0330-TCX
PANTONE 17-0330
Turtle Green

Ref. Pantone

บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จำหน่ายสินค้าประเภทไกด์สี PANTONE, กล้องขยาย, ตู้เทียบสี Ralight , โต๊ะดูสีงานพิมพ์ , หลอดไฟคุณภาพตามมาตรฐาน ISO , เครื่องวัดค่าสี, อุปกรณ์วัดความหนา, อุปกรณ์วัดความหนืด , เครื่องวัดค่า pH, อุปกรณ์วัดค่าแอลกอฮอล์, เครื่องชั่งสีดิจิตอล, ไฟ BlackLight รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับงานสิ่งพิมพ์ งานด้าน Textile และในงานอุตสากรรมอื่นๆ

Comments are closed.

error: Tel. 086-307-6533