Shop

pantone fashion home and interiors fabric swatches 210 new colors cotton swatch library FHIC100
PANTONE FHI Cotton Swatch Library
6 กันยายน, 2016
PANTONE FHI Cotton Planner
6 กันยายน, 2016
Show all

PANTONE FHI Cotton Passport

มีสีใหม่เพิ่มขึ้น 175 สี   เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี,เทียบสี,ใช้ในการ    ติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ,  เครื่องหนัง, งานสกรีน, การตกแต่ง ภายในและสถาปัตยกรรม เช่น  บริษัทออกแบบดีไซน์เนอร์, บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก, ร้านขายส่ง เสื้อผ้า, โรงย้อม, โรงทอหรือโรงพิมพ์ ฯลฯ

รายละเอียด

PANTONE FHI Cotton Passport ไกด์สีขนาดเล็กกระทัดรัด พกพาสะดวก เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี, เทียบสี, ใช้ในการติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ,  เครื่องหนัง, งานสกรีน, การตกแต่ง ภายในและสถาปัตยกรรม เช่น บริษัทออกแบบดีไซน์เนอร์, บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก, ร้านขายส่ง เสื้อผ้า, โรงย้อม, โรงทอหรือโรงพิมพ์ ฯลฯ

รายละเอียด

  • เป็นตัวอย่างสีแบบผ้าคอตตอน (ไม่สามารถฉีกหรือดึงออกเป็นแผ่นๆได้)
  • แต่ละสีมีการกำหนดชื่อสี และรหัสสีด้วยตัวเลข 6 หลักตามด้วยตัวอักษร  TCX เช่น 18-1438 TCX
  • ขนาดเล่มเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก
  • จำนวน 1 เล่ม มีสีทั้งหมดจำนวน 2,310 สี (มีสีใหม่เพิ่มขึ้น 210  สี) 
  • มี 30 หน้า ในแต่ละหน้ามี 65 สี แต่ละสี มีขนาด 1.0 cm. x 1.5 cm.

ใช้สำหรับ

  • ออกแบบ พัฒนา สื่อสารและเทียบสี งานผ้า สิ่งทอ แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายใน
  • งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับสี
  • เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี และใช้ในการติดต่อสื่อสาร สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

พร้อมติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533