Shop

PANTONE Solid Chips Coated & Uncoated
13 สิงหาคม, 2016
PANTONE-Color-Bridge-Coated-&-Uncoated-Set GP6102N
PANTONE Color Bridge Coated & Uncoated Set
13 สิงหาคม, 2016
Show all

PANTONE Solid Chips (Refill)

เป็นตัวอย่างสีแบบฉีกได้  ของสี Solid รวมมีสีทั้งหมด 2,678 สี ฉีกเพื่อเป็นตัวอย่างสีใช้แนบไฟล์งาน หรือเอกสารสำคัญ , ใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE , ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมของสีเพื่อเลือกเนื้อกระดาษ

รายละเอียด

PANTONE Solid Chips Coated / Uncoated REFILL (Replacement Pages)

 เป็นตัวอย่างสีแบบฉีกได้   ของสี Solid รวมมีสีทั้งหมด 2,678 สี

  • มี 2 แบบ กระดาษอาร์ตมัน (Coated) และกระดาษปอนด์ (Uncoated)
  • ต้องสั่งซื้อสินค้า 10 หน้าขึ้นไป สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการในการใช้งาน (คละหน้าได้)
  • แถบสีเป็นรอยปุ สามารถฉีกได้ 6 ครั้ง ขนาด 1.2” x 0.8”

ใช้สำหรับ  ฉีกเพื่อเป็นตัวอย่างสีใช้แนบไฟล์งาน หรือเอกสารสำคัญ , ใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE , ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมของสีเพื่อเลือกเนื้อกระดาษ

เหมาะสำหรับ  งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือบริษัทอื่นๆเกี่ยวกับสี  เช่น  ระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายกราฟฟิค,  ฝ่ายกราฟฟิคกับฝ่ายผลิต,
เจ้าของงานกับบริษัทกราฟฟิค, บริษัทกราฟฟิคกับโรงพิมพ์, โรงพิมพ์กับร้านขายหมึก และงานอื่น ๆ

**หมายเหตุ : เหมาะสำหรับสินค้า Pantone Solid Chips รุ่นปี 2015 – ปัจจุบันเท่านั้นไปเท่านั้น

Additional information
Made in

Year