Shop

PANTONE SOLID COLOR SET (มี 4 เล่ม) สินค้าใหม่ปี 2020 มีสีเพิ่มขึ้น 294 สี
26 สิงหาคม, 2016
pantone-portable-handheld-digital-color-matching-capsure-product RM200-PT01
PANTONE CAPSURE (เครื่องวัดค่าสี)
26 สิงหาคม, 2016
Show all

PANTONE SkinTone Guide

ไกด์สีใช้ในการเทียบสีในงานออกแบบต่างๆที่จะต้องเทียบเคียงโทนสีผิวของมนุษย์ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, แฟชั่น (เป็นอุปกรณ์ในการออกแบบเมื่อเทียบสีกับตัวอย่างสีผิว), การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ, ในวงการแพทย์ทางด้านความงามของผิวหรือการผ่าตัดต่างๆ

รายละเอียด

รายละเอียด

  • มีสีทั้งหมดจำนวน 110 สี
  • มีรหัสสีตั้งแต่ 1Y01SP ถึง 4R15SP
  • มีแถบสีขนาดใหญ่มีช่องตรงกลางเพื่อง่ายต่อการเทียบสี

การประเมินผลที่ดีที่สุดความหลากหลายและไล่เฉดตามโทนสีผิวมนุษย์แนะนำการเทียบสีกับผิวของมนุษย์   ควรใช้สภาวะแสง  D65

เหมาะสำหรับ ใช้ในการเทียบสีในงานออกแบบต่างๆที่จะต้องเทียบเคียงโทนสีผิวของมนุษย์ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, แฟชั่น (เป็นอุปกรณ์ในการออกแบบเมื่อเทียบสีกับตัวอย่างสีผิว), การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ, ในวงการแพทย์ทางด้านความงามของผิวหรือการผ่าตัดต่างๆ

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533