พนักงานขาย (หญิง)

ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ กำหนด และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับทางบริษัทฯ

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในงาน
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
 • เงินเดือน
 • ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะพนักงานขาย)
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถลาสอบได้
 • รางวัลพิเศษสำหรับพนักงานดีเด่น
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • บริษัทฯ พาท่องเที่ยวประจำปี

พนักงานขาย (ชาย)

ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ กำหนด และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับทางบริษัทฯ

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • สามารถทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลได้ (ทางบริษัทฯ มียานพาหนะให้ใช้งาน )
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในงาน
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
 • เงินเดือน
 • ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะพนักงานขาย)
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถลาสอบได้
 • รางวัลพิเศษสำหรับพนักงานดีเด่น
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • บริษัทฯ พาท่องเที่ยวประจำปี

โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ หรือสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง