Shop

อุปกรณ์วัดความหนืดแบบถ้วย FORD CUP ยี่ห้อ SHEEN

ใช้วัดความหนืดของของเหลวต่างๆ เช่น สารเคมี,  สี,  กาว,  น้ำมัน,  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ
เหมาะสำหรับ  โรงพิมพ์,  ร้านหมึก, บริษัทผสมสี,  โรงกลั่นน้ำมัน,  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติเฉพาะรุ่น   จำนวน  5  รุ่น ดังนี้

FORD CUP  1   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก   1  mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 10 – 35 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 55 – 100 sec.

FORD CUP  2   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 2.8 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 25 – 120 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 40 – 100 sec.

FORD CUP  3   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 3.4 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 49 – 220 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 30 – 100 sec.

FORD CUP  4   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 4.1 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 70 – 370 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 30 – 100 sec.

FORD CUP  5   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 5.8 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 200 – 1,200 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 30 – 100 sec.

รายละเอียดสินค้าโดยทั่วไปของทุกรุ่น

 1. เป็นสินค้าตามมาตรฐาน ASTM D1200
 2. พร้อมใบรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งรับรองโดยบริษัท
 3. ตารางเทียบเวลาในการไหลกับช่วงความหนืด
 4. คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

 ใช้สำหรับ   วัดความหนืดของของเหลวต่างๆ เช่น สารเคมี,  สี,  กาว,  น้ำมัน,  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

เหมาะสำหรับ  โรงพิมพ์,  ร้านหมึก, บริษัทผสมสี,  โรงกลั่นน้ำมัน,  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

*มีบริการหลังการขายและรับประกันสินค้า  1  ปี*

error: Tel. 086-307-6533