Shop

อุปกรณ์วัดความหนืดแบบถ้วย FORD CUP ยี่ห้อ SHEEN เบอร์ 1

ใช้วัดความหนืดของของเหลวต่างๆ เช่น สารเคมี,  สี,  กาว,  น้ำมัน,  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ
เหมาะสำหรับ  โรงพิมพ์,  ร้านหมึก, บริษัทผสมสี,  โรงกลั่นน้ำมัน,  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้าโดยทั่วไป

  1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก   1  mm.
  2. ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 10 – 35 cSt.
  3. เวลาในการไหล (Flow Time) 55 – 100 sec.
  4. เป็นสินค้าตามมาตรฐาน ASTM D1200
  5. พร้อมใบรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งรับรองโดยบริษัท
  6. ตารางเทียบเวลาในการไหลกับช่วงความหนืด
  7. คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

 ใช้สำหรับ   วัดความหนืดของของเหลวต่างๆ เช่น สารเคมี,  สี,  กาว,  น้ำมัน,  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

เหมาะสำหรับ  โรงพิมพ์,  ร้านหมึก, บริษัทผสมสี,  โรงกลั่นน้ำมัน,  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

*มีบริการหลังการขายและรับประกันสินค้า  1  ปี*

error: Tel. 086-307-6533