Shop

Farnsworth Munsell 100 Hue Test

Farnsworth Munsell 100 Hue Test เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพสายตาของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจำแนกเฉดสี  เช่น  ผู้คัดแยกสีเพชร ,  ช่างผสมสี ,  ช่างพิมพ์ ,   แผนกตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ

รหัสสินค้า: CEP001 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพสายตาของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจำแนกเฉดสี  การวิเคราะห์สี  และการตรวจสอบสี เช่น ผู้คัดแยกสีเพชรพลอยและจิลเวอรี่, ช่างผสมสี, ช่างพิมพ์, งานตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ

  • ประกอบด้วยเม็ดสีที่ใช้ในการจัดเรียงเพื่อทดสอบสายตา จำนวน  85  เม็ด
  • มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมินผล
  • พร้อมคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย
  • โปรแกรมออกแบบมาสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 95 หรือสูงกว่า

วิธีการทดสอบ  :  เริ่มทำการทดสอบ โดยให้ผู้ทดสอบทำการเรียงชุดสีในตู้ไฟเทียบสี  ภายใต้แสง Daylight ( D50 หรือ D65 ) โดยจับเวลาชุดละ  2  นาที  โดยเมื่อครบเวลาแล้ว  ให้แจ้งเตือนผู้ที่ทำการทดสอบ  แต่ในกรณีที่ทำการจัดเรียงไม่เสร็จ  ให้ผู้ทดสอบทำต่อจนเสร็จและจับเวลาที่ใช้ทั้งหมด จากนั้นทำต่อชุดที่เหลือจนครบทั้ง  4  ชุด (เวลาที่ใช้ทั้งหมดควรใช้ไม่เกิน 8 นาที) บันทึกผลและเวลาที่ใช้ทั้งหมด  แล้วนำผลที่ได้มาเรียงในโปรแกรมโดยใช้เรียงสลับ Cap สีตามผลที่ได้จริง แล้วใส่ข้อมูลในโปรแกรมวิเคราะห์ผล

พร้อมบริการหลังขายและรับประกันคุณภาพสินค้า  1 ปี

error: Tel. 086-307-6533