Shop

PANTONE Color Bridge Uncoated GG6104B ใหม่ล่าสุด ปี 2022 เพิ่มสี 229 สี

เป็นไกด์สี   ประกอบด้วยสี Solid , สี RGB , สี CMYK (SWOP)  พิมพ์บนกระดาษปอนด์ (Uncoated) รวมมีสีทั้งหมดจำนวน 2,139 สี  [มีสีใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 294 สี] ในหนึ่งหน้ามี 14 สี ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างสี Solid, RGB กับสี CMYK (SWOP) เพื่อให้เห็นสีที่ใกล้เคียงกันที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นไกด์สีอเนกประสงค์ที่นิยมใช้สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค มีสีใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2022 จำนวน 224 สี รวมเป็น 2,359 สี

รายละเอียดและการใช้งาน

  • มีสีทั้งหมด 2,359 สี, รวมสีใหม่ 224 สี
  • พิมพ์บนกระดาษปอนด์ (Uncoated)
  • มีหน้าที่ใช้ในการวัดแสงเพื่อให้ได้สภาพแสงที่เหมาะสม ก่อนจะทำการเทียบสี
  • เป็นตัวอย่างสีให้เลือกใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE
  • จะเห็นตัวอย่างงานพิมพ์ก่อนพิมพ์จริง สี PANTONE Solid ที่ออกแบบในคอมพิวเตอร์ (ฝั่งซ้าย) กับงานพิมพ์จริงด้วยระบบสี CMYK  (ฝั่งขวา) ซึ่งสีจะอ่อนกว่า
  • ใช้ดูเปรียบเทียบสีของระบบสี PANTONE Solid, ค่าสี HTML, ค่าสี RGB กับค่าสี CMYK  เพื่อเลือกระบบที่จะใช้พิมพ์
  • ใช้ดูความแตกต่างของสีที่พิมพ์ด้วยระบบสี PANTONE Solid, ค่าสี RGB กับค่าสี CMYK

เหมาะสำหรับ

การนำเสนองาน, การตรวจสอบงาน, ออกแบบงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์, งานออกแบบทุกประเภทที่มีการใช้สีพิเศษหรือการผสมสี  รวมถึงงานที่ต้องการเลือกเฉดสีใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น  เช่น  บริษัทกราฟฟิค, โรงพิมพ์,  ร้านอิงค์เจ็ท,  ร้านสกรีน, บริษัทผลิตเครื่องสำอางหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

** เมื่อเปรียบเทียบกับ สินค้ารุ่น PANTONE Formula Guide C/U  สินค้า PANTONE Color Bridge จะไม่มีอัตราส่วนผสมสีของ PANTONE Solid **

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533