Shop

PANTONE Fashion, Home + Interiors Cotton Chip Set อัพเดทใหม่ปี 2021 เพิ่มสีใหม่ 315 สี – FHIC400A

PANTONE FHI Cotton Chip Set เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี  และใช้ในการติดต่อสื่อสาร  สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม  เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

PANTONE FHI Cotton Chip Set เป็นไกด์สี สำหรับงานผ้า สิ่งทอ แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายใน แบ่งเป็น 2 เล่ม มีสีทั้งหมด 2,310 สามารถฉีกได้ เพื่อแนบเป็นตัวอย่าง เวลาคุยกันเรื่องสี

รายละเอียด

  • เป็นตัวอย่างสีแบบผ้า Cotton สำหรับดูเทียบสี
  • มีสีทั้งหมดจำนวน 2,625 สี (มีสีใหม่เพิ่มขึ้น 315 สี)
  • สินค้า 1 ชุด มีจำนวน 3 เล่ม
  • มีทั้งหมด 75 หน้า  ในแต่หละหน้ามี 35  สี
  • ขนาดสี 1 x 1 นิ้ว

ใช้สำหรับ

  • ออกแบบ พัฒนา สื่อสารและเทียบสี งานผ้า สิ่งทอ แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายใน
  • งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับสี
  • เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี  และใช้ในการติดต่อสื่อสาร  สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม
  • เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

พร้อมติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533