Shop

PANTONE Fashion, Home + Interiors Cotton Chip Set อัพเดทใหม่ปี 2020 เพิ่มสีใหม่ 315 สี

PANTONE FHI Cotton Chip Set เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี  และใช้ในการติดต่อสื่อสาร  สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม  เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

รายละเอียด

PANTONE FHI Cotton Chip Set เป็นไกด์สี สำหรับงานผ้า สิ่งทอ แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายใน แบ่งเป็น 2 เล่ม มีสีทั้งหมด 2,310 สามารถฉีกได้ เพื่อแนบเป็นตัวอย่าง เวลาคุยกันเรื่องสี

รายละเอียด

  • เป็นตัวอย่างสีแบบผ้า Cotton สำหรับดูเทียบสี
  • มีสีทั้งหมดจำนวน 2,625 สี (มีสีใหม่เพิ่มขึ้น 315 สี)
  • สินค้า 1 ชุด มีจำนวน 2 เล่ม
  • มีทั้งหมด 75 หน้า  ในแต่หละหน้ามี 35  สี
  • ขนาดสี 1 x 1 นิ้ว

ใช้สำหรับ

  • ออกแบบ พัฒนา สื่อสารและเทียบสี งานผ้า สิ่งทอ แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายใน
  • งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับสี
  • เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี  และใช้ในการติดต่อสื่อสาร  สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม  เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

พร้อมติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533