Shop

PANTONE Fashion, Home + Interiors Cotton Passport อัพเดทใหม่ปี 2021 เพิ่มสีใหม่ 315 สี – FHIC200A

PANTONE FHI Cotton Passport  เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี,เทียบสี,ใช้ในการ    ติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ,  เครื่องหนัง, งานสกรีน, การตกแต่ง ภายในและสถาปัตยกรรม เช่น  บริษัทออกแบบดีไซน์เนอร์, บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก, ร้านขายส่ง เสื้อผ้า, โรงย้อม, โรงทอหรือโรงพิมพ์ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PANTONE FHI Cotton Passport ไกด์สีขนาดเล็กกระทัดรัด พกพาสะดวก เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี, เทียบสี, ใช้ในการติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ,  เครื่องหนัง, งานสกรีน, การตกแต่ง ภายในและสถาปัตยกรรม เช่น บริษัทออกแบบดีไซน์เนอร์, บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก, ร้านขายส่ง เสื้อผ้า, โรงย้อม, โรงทอหรือโรงพิมพ์ ฯลฯ

รายละเอียด

  • เป็นตัวอย่างสีแบบผ้าคอตตอน (ไม่สามารถฉีกหรือดึงออกเป็นแผ่นๆได้)
  • แต่ละสีมีการกำหนดชื่อสี และรหัสสีด้วยตัวเลข 6 หลักตามด้วยตัวอักษร  TCX เช่น 18-1438 TCX
  • ขนาดเล่มเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก
  • จำนวน 1 เล่ม มีสีทั้งหมดจำนวน 2,625 สี (มีสีใหม่เพิ่มขึ้น 315  สี) 
  • ในแต่ละหน้ามี 65 สี แต่ละสี มีขนาด 1.0 cm. x 1.5 cm.

ใช้สำหรับ

  • ออกแบบ พัฒนา สื่อสารและเทียบสี งานผ้า สิ่งทอ แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายใน
  • งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับสี
  • เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี และใช้ในการติดต่อสื่อสาร สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

พร้อมติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533