Shop

PANTONE Fashion, Home + Interiors Cotton Swatch Library อัพเดทใหม่ปี 2021 เพิ่มสี 315 สี – FHIC100A

PANTONE FHI Cotton Swatch Library เป็นบุ๊คสีแบบผ้าคอตตอน ใช้สำหรับดูตัวอย่างสีของงาน เป็นตัวอย่างสีแบบผ้าคอตตอน  สำหรับงานสกรีน,  สิ่งทอ,  เครื่องหนัง, แฟชั่น,  อุตสาหกรรม, โรงย้อม   และสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน   เช่น  บริษัทออกแบบดีไซน์เนอร์,  บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก,  ร้านขายส่งเสื้อผ้า,  โรงย้อม, โรงทอและโรงพิมพ์ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PANTONE FHI Cotton Swatch Library เป็นบุ๊คสีแบบผ้าคอตตอน ใช้สำหรับดูตัวอย่างสีของงาน เป็นตัวอย่างสีแบบผ้าคอตตอน  สำหรับงานสกรีน,  สิ่งทอ,  เครื่องหนัง, แฟชั่น,  อุตสาหกรรม, โรงย้อม   และสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน   เช่น  บริษัทออกแบบดีไซน์เนอร์,  บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก,  ร้านขายส่งเสื้อผ้า,  โรงย้อม, โรงทอและโรงพิมพ์ ฯลฯ

รายละเอียด

  • แถบสีเป็นสีของผ้าคอตตอน
  • มีสีทั้งหมดจำนวน 2,625 สี (มีสีใหม่เพิ่มขึ้น  315 สี) 
  • แต่ละสีมีการกำหนดชื่อสีและรหัสสีด้วยตัวเลข 6 หลักตามด้วยตัวอักษร TCX เช่น 15-3520 TCX
  • เป็นตัวอย่างสีแบบผ้าคอตตอน (สามารถดึงออกมาใช้งานและจัดเก็บไว้ที่เดิมได้)
  • สินค้า 1 ชุด มีจำนวน 7 เล่ม
  • แต่ละหน้ามี 16 สี ขนาดแถบสี  x 2 นิ้ว สามารถถอดออกได้

ใช้สำหรับ

  • ออกแบบ พัฒนา สื่อสารและเทียบสี งานผ้า สิ่งทอ แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน ตกแต่งภายใน
  • งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับสี
  • เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี และใช้ในการติดต่อสื่อสาร สำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม
  • เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน
error: Tel. 086-307-6533