Shop

PANTONE REFERENCE LIBRARY (มี 12 เล่ม) สินค้าใหม่ปี 2022 มีสีเพิ่มขึ้น 229 สี – GPC305B

รวมชุดไกด์สีตามมาตรฐาน PANTONE จำนวน 12 เล่ม แบ่งเป็นแบบพัด จำนวน 8 เล่ม และแบบฉีก จำนวน 4 เล่ม รวมมีเฉดสีกว่า 5,894 สี มีสีใหม่เพิ่มขึ้น 294 สี ในปี 2021

รหัสสินค้า: GPC305A หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย ไกด์สี 12 เล่ม ดังนี้

1) FORMULAR GUIDE Solid Coated
2) FORMULAR GUIDE Solid Uncoated
3) COLOR BRIDGE Coated
4) COLOR BRIDGE Uncoated
5) CMYK Coated
6) CMYK Coated
7) METALLICS Coated
8) PASTELS & NEONS Coated & Uncoated
9) SOLID CHIPS Coated
10) SOLID CHIPS Uncoated
11) PASTELS & NEONS CHIPS Coated & Uncoated
12) METALLIC CHIPS Coated

ใช้สำหรับ

  • ใช้เป็นตัวอย่างสีให้เลือก ( เพื่อนำไปใช้พิมพ์ )
  • ใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE ( เพื่อให้ได้มาตรฐาน )
  • ใช้ดูอัตราส่วนผสมสี ( เพื่อใช้ผสมหมึก )
  • ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมสี ( เพื่อเลือกเนื้อกระดาษ )
  • ใช้ในการดูและเทียบสี CMYK
  • ใช้ดูเป็นตัวอย่างงานพิมพ์จริง ( เพื่อช่วยในการออกแบบกับคอมพิวเตอร์ )
  • ใช้ดูเปรียบเทียบสี ของระบบสี Solid , สี RGB กับสี CMYK ( เพื่อเลือกระบบที่จะใช้พิมพ์ )
  • ใช้ดูความแตกต่างของสี ที่พิมพ์ด้วยระบบสี Solid , สี RGB กับสี CMYK

เหมาะสำหรับ

งานพิมพ์, งานสกรีน, งานอิงค์เจ็ท, การนาเสนองาน, การตรวจสอบงาน, งานที่ต้องการเปรียบเทียบสีของระบบสี Solid, RGB กับ CMYK, งานที่ต้องการใช้เฉดสีมากๆ, งานออกแบบทุกประเภทที่มีการใช้สีพิเศษหรือการผสมสี เช่น บริษัทกราฟิก, บริษัทขายหมึก, โรงพิมพ์, ร้านอิงค์เจ็ท และร้านสกรีน ฯลฯ

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

 

error: Tel. 086-307-6533