Shop

PANTONE SkinTone Guide – STG202 เทียบสีผิว สกินโทน 138 สี

ไกด์สีใช้ในการเทียบสีในงานออกแบบต่างๆที่จะต้องเทียบเคียงโทนสีผิวของมนุษย์ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, แฟชั่น (เป็นอุปกรณ์ในการออกแบบเมื่อเทียบสีกับตัวอย่างสีผิว), การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ, ในวงการแพทย์ทางด้านความงามของผิวหรือการผ่าตัดต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

  • มีสีทั้งหมดจำนวน 138 สี
  • มีรหัสสีตั้งแต่ 1Y01SP ถึง 4R15SP
  • มีแถบสีขนาดใหญ่มีช่องตรงกลางเพื่อง่ายต่อการเทียบสี

การประเมินผลที่ดีที่สุดความหลากหลายและไล่เฉดตามโทนสีผิวมนุษย์แนะนำการเทียบสีกับผิวของมนุษย์   ควรใช้สภาวะแสง  D65

เหมาะสำหรับ ใช้ในการเทียบสีในงานออกแบบต่างๆที่จะต้องเทียบเคียงโทนสีผิวของมนุษย์ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, แฟชั่น (เป็นอุปกรณ์ในการออกแบบเมื่อเทียบสีกับตัวอย่างสีผิว), การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ, ในวงการแพทย์ทางด้านความงามของผิวหรือการผ่าตัดต่างๆ

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533