Shop

อุปกรณ์วัดความหนืดแบบถ้วย ZAHN CUP ยี่ห้อ SHEEN

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติเฉพาะรุ่น   จำนวน  5  รุ่น ดังนี้

ZAHN CUP 1   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 1.93 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 5 – 60 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 35 – 80 sec.

ZAHN CUP 2   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 2.69 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 20 – 250 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 20 – 80 sec.

ZAHN CUP 3   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 3.86 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 100 – 800 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 20 – 80 sec.

ZAHN CUP 4   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 4.39 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 200 – 1,200 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 20 – 80 sec.

ZAHN CUP 5   [SHEEN]

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 5.41 mm.
 • ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 400 – 1,800 cSt.
 • เวลาในการไหล (Flow Time) 20 – 80 sec.                    

รายละเอียดสินค้าโดยทั่วไปของทุกรุ่น

 1. เป็นสินค้าตามมาตรฐาน ASTM D 1084 , D 4212
 2. พร้อมใบรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งรับรองโดยบริษัท
 3. ตารางเทียบเวลาในการไหลกับช่วงความหนืด
 4. คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

ใช้สำหรับ   วัดความหนืดของของเหลวต่างๆ เช่น สารเคมี,  สี,  กาว,  น้ำมัน,  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

เหมาะสำหรับ  โรงพิมพ์,  ร้านหมึก, บริษัทผสมสี,  โรงกลั่นน้ำมัน,  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

*มีบริการหลังการขายและรับประกันสินค้า  1  ปี*

error: Tel. 086-307-6533