Shop

อุปกรณ์วัดความหนืดแบบถ้วย ZAHN CUP ยี่ห้อ SHEEN เบอร์ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้าโดยทั่วไป

  1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทางออก 5.41 mm.
  2. ช่วงการวัดความหนืดตั้งแต่ 400 – 1,800 cSt.
  3. เวลาในการไหล (Flow Time) 20 – 80 sec.        
  4. เป็นสินค้าตามมาตรฐาน ASTM D 1084 , D 4212
  5. พร้อมใบรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งรับรองโดยบริษัท
  6. ตารางเทียบเวลาในการไหลกับช่วงความหนืด
  7. คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

ใช้สำหรับ   วัดความหนืดของของเหลวต่างๆ เช่น สารเคมี,  สี,  กาว,  น้ำมัน,  น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

เหมาะสำหรับ  โรงพิมพ์,  ร้านหมึก, บริษัทผสมสี,  โรงกลั่นน้ำมัน,  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

*มีบริการหลังการขายและรับประกันสินค้า  1  ปี*

error: Tel. 086-307-6533