Shop

PANTONE CMYK Coated & Uncoated – GP5101B

ไกด์สี PANTONE CMYK เป็นตัวอย่างสีให้เลือกใช้ในการดูและเทียบสี CMYK (SWOP), ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมของสีเพื่อเลือกเนื้อกระดาษ, ใช้สำหรับดูอัตราส่วนของสี CMYK

Description

เป็นไกด์สี CMYK ตามมาตรฐาน ของทาง PANTONE ประกอบด้วย แม่สี CMYK (SWOP) และ สี CMYK (SWOP)

รายละเอียด

  • มีสีทั้งหมด 2,868 สี ในหนึ่งหน้ามี 16 สี
  • บอกอัตราส่วนผสมสีของ CMYK, ความละเอียดในการพิมพ์ 175 lpi
  • สินค้า 1 ชุด มี 2  เล่ม แยกพิมพ์บนกระดาษอาร์ตมัน (Coated) และกระดาษปอนด์ (Uncoated)
  • ตัวอย่างรหัสสี เช่น PANTONE P 40-1 C (Coated) และ PANTONE P 40-1 U (Uncoated)

ใช้สำหรับ   เป็นตัวอย่างสีให้เลือกใช้ในการดูและเทียบสี CMYK (SWOP), ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมของสีเพื่อเลือกเนื้อกระดาษ, ใช้สำหรับดูอัตราส่วนของสี CMYK

เหมาะสำหรับ    งานออกแบบ หาไอเดียสี , งานสกรีน และงานพิมพ์ที่ต้องการใช้เฉดสีมากๆ เช่น บริษัทกราฟฟิค, โรงพิมพ์ และร้านสกรีน ฯลฯ

error: Tel. 086-307-6533