Shop

Munsell Sheet Of Color (โทนสี 5G)

ใช้สำหรับ  การเทียบสีของงานโทนสี 5G (โทนสีเขียว) เช่น สีของงานอุตสาหกรรม, สีของเครื่องจักร, สีพื้น, หรือสีผนังต่าง ๆ

รหัสสินค้า: MSC108-5G หมวดหมู่:
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

  • เป็นสีตามมาตรฐาน Munsell ซึ่งมาจากหลักการแยกเฉดสีเป็น Hue, Value, Chroma
  • โทนสี 5G (โทนสีเขียว) มีจำนวนเฉดสีทั้งหมด 31 สี
  • เนื้อกระดาษ Glossy (เงา)
  • ประกอบด้วยรหัสสีตั้งแต่ 5G 2/2 – 5G 9/10
  • ขนาดแถบสี 2 x 2

 *สีตามภาพในรายละเอียดนี้ อาจผิดเพี้ยนจากเล่มจริง*

error: Tel. 086-307-6533