Shop

PANTONE FHI Color Guide – อัพเดทใหม่ปี 2021 เพิ่มสี 315 สี รุ่น FHIP110A

ไกด์สี PANTONE FHI Color Guide (Fashion, Home + Interiors) เหมาะสำหรับงานทางด้านสิ่งทอ, เครื่องแต่งกาย, เครื่องเซรามิค, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, งานสกรีน, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

PANTONE Color Guide (TPG)
PANTONE TEXTILE (Fashion Home + Interior)

เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี, เทียบสี, ใช้ในการติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองานก

รายละเอียด

  • เป็นไกด์สีแบบพัด เป็นสีที่เคลือบบนกระดาษ ด้วยสูตรผสมสีแบบใหม่ ไร้สารตะกั่วและโครเมียม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • มี 2  เล่ม แบ่งเป็นเล่ม 1 เล่ม 2
  • แต่ละเฉดสี กำหนดชื่อสี และรหัสสีด้วยตัวเลข 6 หลัก ตามด้วยตัวอักษร TPG (รหัสสีในเล่มใหม่ สามารถเทียบสีกับรหัสสีในเล่มเก่า ที่ลงท้าย TPX ได้)
  • มีสีทั้งหมด 2,625 สี (มีสีใหม่เพิ่มอีก จำนวน 315 สี)
  • ในแต่ละหน้ามี 7 สี
  • ขนาดแถบสี 1 5/8″ x 9 1/4″

เหมาะสำหรับ งานทางด้านสิ่งทอ, เครื่องแต่งกาย, เครื่องเซรามิค, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, งานสกรีน, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม เช่น บริษัทออกแบบดีไซน์เนอร์, บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก, ร้านขายส่งเสื้อผ้า, โรงย้อม, โรงทอหรือโรงพิมพ์ ฯลฯ

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533