Shop

PANTONE Solid Chips (Refill) สินค้าใหม่ปี 2022 มีสีเพิ่มขึ้น 229 สี

เป็นตัวอย่างสีแบบฉีกได้  ของสี Solid ฉีกเพื่อเป็นตัวอย่างสีใช้แนบไฟล์งาน หรือเอกสารสำคัญ , ใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE , ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมของสีเพื่อเลือกเนื้อกระดาษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PANTONE Solid Chips Coated / Uncoated REFILL (Replacement Pages)

 เป็นตัวอย่างสีแบบฉีกได้   ของสี Solid

  • มี 2 แบบ กระดาษอาร์ตมัน (Coated) และกระดาษปอนด์ (Uncoated)
  • ต้องสั่งซื้อสินค้า 10 หน้าขึ้นไป สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการในการใช้งาน (คละหน้าได้)
  • แถบสีเป็นรอยปุ สามารถฉีกได้ 6 ครั้ง ขนาด 1.2” x 0.8”

ใช้สำหรับ  ฉีกเพื่อเป็นตัวอย่างสีใช้แนบไฟล์งาน หรือเอกสารสำคัญ , ใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE , ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมของสีเพื่อเลือกเนื้อกระดาษ

เหมาะสำหรับ  งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือบริษัทอื่นๆเกี่ยวกับสี  เช่น  ระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายกราฟฟิค,  ฝ่ายกราฟฟิคกับฝ่ายผลิต,
เจ้าของงานกับบริษัทกราฟฟิค, บริษัทกราฟฟิคกับโรงพิมพ์, โรงพิมพ์กับร้านขายหมึก และงานอื่น ๆ

**หมายเหตุ : เหมาะสำหรับสินค้า Pantone Solid Chips รุ่นปี 2015 – ปัจจุบันเท่านั้น

error: Tel. 086-307-6533