Shop

PANTONE SOLID GUIDE SET (มี 4 เล่ม) ใหม่ล่าสุด ปี 2022 รุ่นGP1605B

เป็นไกด์สี ประกอบด้วยไกด์สีจำนวน 4 เล่ม ใช้ดูเป็นตัวอย่างงานพิมพ์จริงเพื่อช่วยในการออกแบบ เทียบสี ผสมสี งานพิมพ์ กราฟฟิค ขายหมึก ร้านอิงค์เจ็ท ร้านสกรีน บริษัทผลิตเครื่องสำอางหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยไกด์สี 4  เล่ม ดังนี้

1.  Pastels & Neons Coated/Uncoated
ประกอบด้วย สี Pastels จำนวน 154 สี และ สี Neons จำนวน 56 สี  รวมทั้งหมดมีสี 210 สี แยกพิมพ์บนกระดาษอาร์ตมัน (Coated) และกระดาษปอนด์ (Uncoated) ในหนึ่งหน้ามี  7 สี

2.  Metallics Coated
ประกอบด้วยแม่สี  Metallics และ สี Metallics รวมมีสีทั้งหมด 655 สี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตมัน (Coated) ในหนึ่งหน้ามี 6 สี

3.  Formula Guide Solid Coated
รวมมีสีทั้งหมด จำนวน 2,390 สี [ซึ่งมีสีใหม่เพิ่มขึ้น อีกจำนวน 294 สี] ประกอบด้วย แม่สี Basic 18 สี, แม่สี Pastel 7 สี, แม่สี Neon (สีสะท้อนแสง) 7 สี, แม่สี Metallic 7  สี, ในหนึ่งหน้ามี 7 สี บอกรหัสสี PANTONE และอัตราส่วนผสมสีเป็นเปอร์เซ็นต์สี เนื้อกระดาษอาร์ตมัน (Coated)

4.  Formula Guide Solid Uncoated
รวมมีสีทั้งหมด จำนวน 2,390 สี [ซึ่งมีสีใหม่เพิ่มขึ้น อีกจำนวน 112 สี] ประกอบด้วย แม่สี Basic 18 สี, แม่สี Pastel 7 สี, แม่สี Neon (สีสะท้อนแสง) 7 สี, แม่สี Metallic 7 สี,  ในหนึ่งหน้ามี 7 สี บอกรหัสสี PANTONE และอัตราส่วนผสมสีเป็นเปอร์เซ็นต์สี เนื้อกระดาษปอนด์ (Uncoated)

ใช้สำหรับ

  • เป็นตัวอย่างสีให้เลือก เพื่อกำหนดสี,
  • ใช้ดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE Pastels& Neons Coated/Uncoated , Premium Metallics Coated ,Metallics Coated , Formula Guide Solid Coated , Formula Guide Solid Uncoated
  • ใช้ดูอัตราส่วนผสมสี บอกค่าเป็นเปอร์เซ็นต์สี,
  • ใช้ดูเพื่อเปรียบเทียบการดูดซึมสี ระหว่าง 2 เนื้อกระดาษ Coated และ Uncoated,
  • ใช้ดูเป็นตัวอย่างงานพิมพ์จริงเพื่อช่วยในการออกแบบ

 เหมาะสำหรับ  งานพิมพ์, งานสกรีน, งานอิงค์เจ็ทและงานออกแบบทุกประเภทที่มีการใช้สีพิเศษ  หรือการผสมสี รวมถึงงานที่ต้องการเลือกเฉดสีใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น  เช่น  บริษัทกราฟฟิค, บริษัทขายหมึก, โรงพิมพ์, ร้านอิงค์เจ็ท, ร้านสกรีน, บริษัทผลิตเครื่องสำอางหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

error: Tel. 086-307-6533