Shop

PANTONE Fashion, Home + Interiors Color Specifier And Guide Set อัพเดทใหม่ปี 2021 เพิ่มสีใหม่ 315 สี – FHIP230A

PANTONE FHI Color Specifier And Guide Set เป็นชุดไกด์สีแบบพัดและบุ๊คสีแบบฉีก สำหรับงานเท็กซ์ไทล์ มาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี, เทียบสี, ใช้ในการติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

PANTONE Fashion Home + Interior Color Specifier And Guide Set เป็นชุดไกด์สีแบบพัดและบุ๊คสีแบบฉีก สำหรับงานเท็กซ์ไทล์ ซึ่งเป็นสีที่เคลือบบนกระดาษ ด้วยสูตรผสมสีแบบใหม่ ไร้สารตะกั่วและโครเมียม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้า 1 ชุด มี 4  เล่ม  ประกอบด้วย

1)   Pantone FHI Color Guide  2  เล่ม

  • เป็นไกด์สีแบบพัด
  • มี 2,625 สี (มีสีใหม่เพิ่มอีก จำนวน 315 สี)
  • 1 หน้ามี 7 สี แต่ละแถบสีมีขนาด 1 5/8” x 13/16”

2)  Pantone FHI Color Specifier  2  เล่ม

  • เล่มบุ๊คสีแบบฉีก  Pantone Color Specifier
  • มี 2,625 สี (มีสีใหม่เพิ่มอีก จำนวน 315 สี)
  • 1 หน้ามี 7 สี แต่ละสีมีรอยปรุ สามารถฉีกได้ 6 แผ่น ขนาดแถบสี 5/8” x 5/8”

โดยแต่ละสีจะมีการกำหนดชื่อสี และรหัสสีด้วยตัวเลข 6 หลัก ตามด้วยตัวอักษร TPG (รหัสสีในเล่มใหม่ สามารถเทียบสีกับรหัสสีในเล่มเก่า ที่ลงท้าย TPX ได้)

เหมาะสำหรับ งานทางด้านสิ่งทอ, แฟชั่น, เครื่องประดับ, เครื่องหนัง, งานสกรีน, การตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม เช่น บริษัทออกแบบดีไซน์เนอร์, บริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก, ร้านขายส่งเสื้อผ้า, โรงย้อม, โรงทอหรือโรงพิมพ์ ฯลฯ

พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวสินค้ารับประกันสินค้า 1 ปี และมีบริการหลังการขาย

 

error: Tel. 086-307-6533